Kontaktujte nás
Domů Informace pro oznamovatele

Informace pro oznamovatele

Pokud máte podezření na protiprávní jednání, ke kterému dochází ve společnosti ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. (dále jen „ROWAN LEGAL“), máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému. Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:

Písemně či ústně prostřednictvím oznamovacího rozhraní dostupného z: rowanlegal.whistlelink.com
Na osobní schůzce s příslušnou osobu. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím kontaktních údajů příslušné osoby.
ROWAN LEGAL přijímá oznámení od osob, které jsou pro ROWAN LEGAL činné v souvislosti s výkonem

zaměstnání,
samostatné výdělečné činnosti,
práv spojených s členstvím v právnické osobě,
funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván,
dobrovolnické činnosti,
odborné praxe a stáže,
práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění, nebo
ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
Externím oznamovacím kanálem pro účely oznámení o porušení povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je výlučně systém pro přijímání oznámení zřízený Českou advokátní komorou.

Externím oznamovacím kanálem pro účely oznámení o jiných typech protiprávního jednání je systém pro přijímání oznámení zřízený Ministerstvem spravedlnosti (oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni). Prostřednictvím systému pro přijímání oznámení zřízeného Ministerstvem spravedlnosti nelze podávat oznámení o porušení povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.

Příslušná osoba

Oznámení ve společnosti ROWAN LEGAL řeší pouze určená příslušná osoba, kterou je

Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
Email: nulicek@rowan.legal

Kontaktní údaje slouží pouze k zodpovídání dotazů týkajících se oznamování nebo ke sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou. Tyto údaje nejsou určeny k podávání oznámení. Pro podání oznámení využijte oznamovací rozhraní dostupné z: rowanlegal.whistlelink.com.

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal