Kontaktujte nás
Arbitráže
Domů Arbitráže

Arbitráže

Poradíme vám ohledně vhodného způsobu řešení sporu. Budeme usilovat o jeho smírné vyřešení. Zastoupíme vás v jakékoliv fázi rozhodčího řízení. Postaráme se také o výkon tuzemského nebo cizího rozhodčího nálezu. Naším mottem je „spory vyřešíme“.

Kontaktujte nás
  • 11 Specialistů na rozhodčí řízení

  • 5 Zkušených rozhodců

  • 12 Mezinárodních rozhodčích pravidel, se kterými máme zkušenost

  • 3 Ocenění Právnická firma roku v kategorii Řešení sporů a arbitráží

Proč se obrátit právě na nás

01

Obchodní arbitráže

Poradenství vhodného způsobu řešení potenciálního sporu v rámci přípravy smluvní dokumentace s ohledem na konkrétní oblast podnikání klienta (rozhodčí doložka vs. soudy). Právní analýza případu a doporučení procesní strategie. Jednání s protistranou s cílem vyřešit spor smírně, včetně využití technik negociace a mediace. Zastupování v rozhodčím řízení. Zastupování v řízení o zrušení rozhodčího nálezu před příslušnými soudy. Zajištění uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu v ČR, případně (ve spolupráci se zahraničními kolegy) zajištění uznání a výkonu českého rozhodčího nálezu v zahraničí.

01

02

Investiční arbitráže

Poradenství před realizací investice (analýza odvětví, existující mezinárodní ochrana apod.). Vyhodnocení, zda došlo k poškození investice hostitelským státem. Zastupování klienta při smírném vyřešení sporu s hostitelským státem/zahraničním investorem. Zastupování v rozhodčím řízení před různými institucemi / rozhodčími soudy. Zastupování v řízení o zrušení rozhodčího nálezu před příslušnými soudy. Zajištění uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu v ČR, případně (ve spolupráci se zahraničními kolegy) zajištění uznání a výkonu českého rozhodčího nálezu v zahraničí.

02

Co s klienty řešíme nejčastěji

  • Doporučujeme vhodné rozhodčí instituce pro každý konkrétní případ.
  • Vyjednáváme s protistranou a usilujeme o výhodné smírné řešení sporu.
  • Poskytujeme poradenství před učiněním investice (analýza odvětví, existující mezinárodní ochrana).
  • Zastupujeme klienty v rozhodčím řízení ohledně sporu s jejich obchodním partnerem a klienty v mezinárodní investiční arbitráži ohledně poškození investice klienta ze strany hostitelského státu.
  • Zajištujeme výkon rozhodčího nálezu.
  • Zastupujeme klienty v řízení o zrušení rozhodčího nálezu.

Kdo se vám bude věnovat

„Náš tým se skládá nejenom ze zkušených advokátů, ale také z rozhodců. Umíme proto klientovi nabídnout unikátní pohled na jeho případ.“

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

Advokát / Partner

Co o náš říkají klienti?

Spolupráce, které dělají radost nám i klientům

Těžební společnost

Zastupování klienta v rámci sporu se zahraničním hostitelským státem ohledně poškození investice klienta do lokálního těžebního průmyslu. Spor je zahájen z důvodu porušení ECT a příslušné BIT (dvojstranné smlouvě o ochraně a podpoře investic).

Rozhodčí řízení

Naši právníci mají bohaté zkušenosti s činností rozhodců a jsou zapsáni na seznamu rozhodčích soudů po celém světě (RSHK, LCIA, VIAC, HKIAC, CIETAC, SIAC a SCIA). Sedm našich právníků je rovněž aktivními rozhodci u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, kde jsou pravidelně jedinými rozhodci i členy rozhodčích senátů.

Rozhodčí řízení

Miloš Olík byl Chorvatskou republikou jmenován rozhodcem ve dvou investičních arbitrážích dle pravidel ISCID ve sporech o porušení rakousko-chorvatské bilaterální dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic (BIT). Spory se týkají změny regulace v oblasti bankovních služeb a dluhových nástrojů. Jeden spor je ukončen, druhý je stále aktivní.

Niko Kari Oy

Úspěšné zastupování pilota Formule F3 ve sporu se závodním týmem ohledně ukončení smlouvy, a to v rámci rozhodčího řízení a následně i v řízení o zrušení rozhodčího nálezu a následného úspěšného vymáhání pohledávky klienta, včetně vydání předběžného opatření na majetek povinného.

Zahraniční klient

Právní poradenství klientovi v souvislosti s probíhajícím arbitrážním řízením ve věci nároků klienta z ECT a BIT.

Nadnárodní výrobce automobilů

Úspěšné zastupování předního světového výrobce vozidel ve sporu se zahraničním obchodním partnerem. Spor byl rozvětven a kromě českého rozhodčího řízení bylo aktivní i řízení před zahraničními soudy. Koncem roku 2023 se nám podařilo spor vyřešit vyjednáním a uzavřením smíru.

Česká banka

Úspěšné zastupování klienta v rozhodčím řízení a následně i v řízení o zrušení rozhodčího nálezu proti investiční společnosti, která je jednou z nejaktivnějších investorských skupin v České republice a na Slovensku, v souvislosti se zánikem bankovní záruky.

Developer

Zastupování klienta, developera, ve sporu se zhotovitelem ohledně vadně provedeného díla, a to v řízení před ICC. Spor se týká smlouvy o dílo FIDIC RED BOOK. Spor nebyl ukončen.

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal