Kontaktujte nás
Právo stavebních projektů
Domů Právo stavebních projektů

Právo stavebních projektů

Participovali jsme na nejvýznamnějších stavebních zakázkách a koncesích poslední doby. Jsme průkopníky moderní metody design & build ve veřejném sektoru a dlouhodobě spolupracujeme s experty na ekonomiku staveb, inženýry a architekty, kteří jsou přirozenou součástí našeho týmu. Stavby mají sloužit. Tento cíl máme neustále na paměti a volíme proto nejefektivnější právní řešení vedoucí k cíli.

  • 10 V žebříčku Právnická firma roku jsme se v kategorii Veřejné zakázky, kam spadá i většina našich stavebních projektů, v posledních 10 letech umístili vždy jako velmi doporučovaná kancelář nebo vítěz kategorie

Proč se obrátit právě na nás

01

Expertíza v oblasti veřejného zadávání

Patříme ke špičce v oboru práva veřejných zakázek. Dokážeme najít pro zadavatele efektivní model zadávání, podílet se na přípravě veřejné zakázky, provést klienta celým zadávacím procesem vč. sporných aspektů, a poskytovat mu potřebné poradenství i v realizační fázi projektu. Poskytujeme poradenství dodavatelům i tehdy, jde-li o stavbu mající povahu veřejné zakázky.

02

Design & Build

Jsme průkopníky využití metody Design & Build ve veřejném sektoru. S našimi klienty jsme realizovali řadu projektů tohoto typu. Díky našim zkušenostem v tomto oboru umíme přenést benefity využití metody Design & Build, která se běžně využívá v privátním sektoru, i do sektoru veřejného.

03

Technické a ekonomické poradenství

Díky naší dlouhodobé spolupráci s technickými a ekonomickými poradci umíme klientovi nabídnout komplexní službu. Ve fázi rozhodování klienta, jakým způsobem celý stavební záměr pojmout, můžeme zpracovat analýzy či studie proveditelnosti nejen po stránce právní, ale i z hlediska technického řešení a limitů a optimálního ekonomického nastavení vč. způsobů financování. 

Co s klienty řešíme nejčastěji

  • Příprava a realizace zadávacích řízení na stavební práce a související služby správce stavby, TDS, projekční práce apod.
  • Vyjednávání a vypracovávání jakékoliv smluvní dokumentace související se sektorem stavebnictví.
  • Spolupráce s klientem v rámci celého životního cyklu stavebního projektu – od záměru, výběru optimální varianty, jejího případného zadání, až po realizační fázi a případný exit.
  • Příprava a zadávání koncesí na stavební práce.
  • Analýzy způsobů přístupu ke konkrétním stavebním záměrům.
  • Poradenství klientům v realizační fázi staveb vč. pomoci při managementu změn díla.
  • Právní poradenství související s využitím metody Design & Build v kterékoli fázi stavebního projektu.
  • Komplexní podpora při uplatňování nároků (tzv. claim management) dle pravidel FIDIC.

Kdo se vám bude věnovat

Co o nás říkají klienti?

Spolupráce, které dělají radost nám i klientům

Stavba Metro D – úseky Pankrác – Olbrachtova a Olbrachtova – Nové Dvory

Realizace soutěží na výběr zhotovitelů dvou částí tvořících dohromady první provozní úsek stavby linky metra D v Praze v hodnotě přes 40 mld. Kč a podpora investora v realizační fázi. Jde o jednu z největších investic do dopravní infrastruktury v ČR.

Právo stavebních projektů

Nová Radnice Prahy 12

Jeden z prvních projektů realizovaných metodou Design & Build ve veřejném sektoru. Provedli jsme investora všemi fázemi od přípravy přes soutěž na výběr zhotovitele až po realizační fázi až do finálního zprovoznění budovy. Do značné míry průkopnický projekt ve veřejném sektoru skončil úspěchem a nová radnice již slouží obyvatelům městské části Praha 12.

Právo stavebních projektů

Elektromontážní práce

Pro provozovatele distribuční sítě pro elektrickou energii jsme organizovali vytvoření stabilní sítě dodavatelů stavebních prací na distribuční síti. Celkový objem projektu činí cca 4,7 mld. Kč. Pomohli jsme tak zajistit stabilní a spolehlivé kapacity na odstraňování poruch, modernizaci, rozšiřování a spolehlivé fungování distribuční sítě.

Právo stavebních projektů

Obnova vodohospodářské infrastruktury SVS

Zajistili jsme přípravu a vysoutěžení třech komplexních smluv na obnovu vodohospodářské infrastruktury v severních Čechách s celkovými investičními náklady cca 3 mld. Kč.

Právo stavebních projektů

Polyfunkční dům Černý Most

Dostavba rozestavěného torza budovy z 90. let na moderní víceúčelový objekt metodou Design & Build. Investora jsme provedli soutěží na výběr generálního zhotovitele stavby. Dostavba budovy zkultivuje celý přilehlý veřejný prostor a bude sloužit městské části mj. i pro účely dostupného bydlení.

Právo stavebních projektů

Císařské lázně Karlovy Vary

Pro investora jsme připravovali a realizovali soutěž na zhotovitele komplexní rekonstrukce památkově chráněného objektu Císařských lázní v centru Karlových Varů. Budova se stala opět jednou z domén Karlovarského kraje a jedním z kulturních center celého regionu.

Právo stavebních projektů

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal