Kontaktujte nás
Regulace a compliance
Domů Regulace a compliance

Regulace a compliance

Chcete mít jistotu, že je Vaše podnikání v souladu se všemi právními předpisy? Potřebujete ochránit svou společnost před rizikem trestní odpovědnosti? Podnikáte v oblasti, na kterou se často zaměřují úřady a chcete mít jistotu, že všichni Vaši zaměstnanci ví, jak se zachovat v případě kontroly? Čeká Vás ESG reporting a nevíte, jak na to? Se vším uvedeným i celou řadou dalších problémů vznikajících v průběhu každého podnikání Vám poradí naši kolegové ze specializace Regulace a compliance.

Kontaktujte nás
 • 1 Jsme jedničkou na českém trhu v oblasti Firemní compliance – v roce 2023 jsme v této oblasti získali prestižní ocenění Právnická firma roku

 • 15 % Pro klienta jsme dosáhli snížení pokuty uložené ze strany ÚOHS o 15 % díky zavedenému compliance programu

 • 3 Na řadě projektů se podílí hned tři specializace – vedle Regulace a compliance i Soutěžní právo a Trestní právo

 • 33+ Let na trhu

Proč se obrátit právě na nás

01

Víme, co compliance obnáší v praxi

Námi zavedené compliance programy již obstály v řízení před ÚOHS (výrazné snížení pokuty v řádu vyšších jednotek milionů korun) i v rámci trestního řízení proti právnické osobě (zrušení trestního stíhání právnické osoby).

01

02

Rozumíme systematice compliance

Máme zkušenost i s certifikací compliance programů podle normy ISO 37001 (anti-bribery management system) a přípravou na certifikaci podle normy ISO 37301 (compliance management system). Díky tomu dokážeme bez problémů pracovat s již zavedenou předpisovou základnou např. v rámci integrovaného systému řízení. Pokud chcete svou compliance posunout na vyšší úroveň, můžeme nabídnout praktické zkušenosti s certifikačním procesem.

02

03

Máme unikátní know-how v oblasti ochrany oznamovatelů

Implementovali jsme whistleblowing a compliance v desítkách českých i mezinárodních společností, v řadě z nich vykonáváme i roli compliance nebo whistleblowing officera. Máme zkušenosti i z provádění šetření podnětů na možné protiprávní jednání. Kromě toho jsou členové našeho týmu autory prvního českého komentáře k zákonu o ochraně oznamovatelů.

03

Co s klienty řešíme nejčastěji

 • Implementace ucelených compliance programů zaměřených zejména na trestní odpovědnost právnických osob a soutěžní compliance.
 • Zavedení whistleblowingu, od implementace technického řešení přes přípravu interních směrnic až po výkon funkce externí příslušné osoby a provádění šetření incidentů.
 • Compliance školení zaměřená na praktické situace, se kterými se zaměstnanci klientů mohou setkat.
 • Příprava a implementace ESG strategie.
 • Podpora při kontrolách ze strany úřadů (ÚOHS, ÚOOÚ, ČIŽP a další) i v navazujících správních a soudních řízeních.
 • Poradenství v souvislosti se stahováním nebezpečných výrobků z trhu.
 • Zastupování v licenčních a povolovacích řízeních (např. ERÚ, Licenční správa MPO).
 • Posuzování souladu s předpisy při uvádění nových produktů a služeb na trh.

Kdo se vám bude věnovat

Co o nás říkají klienti?

Spolupráce, které dělají radost nám i klientům

AVE CZ odpadové hospodářství

Právní poradenství při zavádění programu interní compliance. Analýza rizik, návrh struktury compliance systému se zohledněním specifik klienta a metodických doporučení NSZ ČR a ÚOHS, návrh a implementace nového compliance systému.

Regulace a compliance

Draslovka Holding

Právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a compliance. Částečná implementace GDPR, analýza smluv s dodavateli klíčových informačních systémů, monitoring ESG legislativy. Koordinace poskytování právního poradenství pro další jurisdikce.

Regulace a compliance

Skupina EP Industries

Zavedení compliance systému, průběžná školení, compliance poradenství na ad-hoc bázi v různých odvětvích (soutěžní právo, právo veřejných zakázek, smluvní vztahy, daňové právo, právo životního prostředí a trestní právo). Implementace whistleblowingu.

Regulace a compliance

Skupina Severočeská voda

Realizace projektu zavedení komplexního a funkčního systému řízení korupčních rizik. Poskytování navazujícího compliance poradenství a podpory při prošetřování compliance incidentů.

Regulace a compliance

Up Česká republika

Zavedení komplexního compliance programu. Vytvoření dokumentace, průběžná školení, udržování a aktualizace compliance programu. Compliance poradenství v různých odvětvích zejména při vývoji a následné implementaci nových produktů.

Regulace a compliance

Kooperativa pojišťovna

Implementace ochrany oznamovatelů. Návrh struktury whistleblowingu v rámci skupiny, příprava dokumentace, zajištění technického nástroje, revize stávajících interních předpisů. Dílčí compliance poradenství pro oblast pojišťovnictví.

Regulace a compliance

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal