Kontaktujte nás
Sportovní právo
Domů Sportovní právo

Sportovní právo

Čeká vás sportovní spor? Úspěšně vás provedeme rozhodčím, dopingovým, disciplinárním či soudním řízeními. Pak jste u nás správně. Pomůžeme Vám i se sportovními smlouvami, daněmi či dotacemi, ať už jste sportovec, sportovní klub nebo sportovcův agent.

Kontaktujte nás

Proč se obrátit právě na nás

01

Patříme mezi českou špičku sportovního práva

Máme bohaté zkušenosti s řešením sporů v oblasti sportovního práva, ať už jako rozhodci, či jako zástupci stran.

01

02

Umíme využít přesahů sportovního práva napříč dalšími právními odvětvími

Pomůžeme Vám nejednom v oblasti smluvní, včetně vyjednávání (např. na straně hráče či klubu), ale i daňové, dotační, korporátní, compliance a mnoho dalšího.

02

03

U sporů můžeme nabídnout vedle pohledu právního zástupce i pohled rozhodce.

Naši klienti oceňují, že díky rozsáhlým zkušenostem našich advokátů jako rozhodců v desítkách případů umíme nabídnout unikátní pohled na věc a praktické know-how rozhodců, stejně jako zástupců stran v různých řízeních. Miloš Olík, Vilém Podešva, Martin Janoušek a Michal Čáp jsou aktivními rozhodci Sboru rozhodců Fotbalové asociace české republiky (FAČR), Miloš Olík je navíc jeho předsedou. Zároveň jsme činní v Národním rozhodčím soudu pro sport – Miloš Olík je členem jeho předsednictva a Michal Čáp jeho sekretářem

03

Co s klienty řešíme nejčastěji

  • Poskytujeme právní poradenství hráčům i klubům v rozhodčím (či disciplinárním) řízení podle pravidel jejich sportovních asociací.
  • Zastupujeme sportovce v dopingovém řízení ve všech jeho stupních, včetně nejvyššího CAS (Court of Arbitration for Sport).
  • Zatupujeme a asistujeme hráčům či agentům v různých sportovních odvětvích při jednání s kluby (typicky přestupy hráčů), řešení sporů s tím souvisejících a jejich předcházení.
  • Radíme klubům a sportovním svazům v nejrůznějších oblastech práva od korporátního poradenství, přes dotace, až po compliance.
  • Věnujeme se sportovně-smluvní agendě včetně daňově-právního aspektu.
  • Věnujeme se rovněž e-sportu a související smluvní či jiné agendě.
  • Pořádáme odborná školení a semináře pro sportovní organizace, kluby a sportovce.

Kdo se vám bude věnovat

„Sportovní právo je překvapivě pestrá oblast s velkým potenciálem: úspěšně zastupujeme sportovce i kluby, máme bohaté zkušenosti v oblasti dopingu.“

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

Advokát / Partner

Co o nás říkají klienti?

Spolupráce, které dělají radost nám i klientům

Rozhodovací činnost

Miloš Olík, Vilém Podešva, Martin Janoušek a Michal Čáp mají dlouholeté zkušenosti jako rozhodci Sboru rozhodců Fotbalové asociace české republiky (FAČR). Ten rozhoduje zejména majetkové spory mezi hráči, fotbalovými kluby i kluby navzájem. Miloš Olík je navíc jeho předsedou.

Sportovní právo

Rozhodovací činnost u Národního rozhodčího soudu pro sport (doping)

Miloš Olík je členem předsednictva Národního rozhodčího soudu pro sport, do jehož působnosti patří nezávislé rozhodování dopingových kauz tak, aby řízení nebylo řešeno přímo sportovními kluby, jejichž je sportovec členem. Michal Čáp je sekretářem tohoto orgánu.

Sportovní právo

Olympijský vítěz

Přispěli jsme k vydání zprošťujícího verdiktu Disciplinární komise Slovenské atletické federace v kauze zlatého medailisty z letních olympijských her v Riu Mateje Tótha (rychlochůze). Komise rozhodla, že sportovec neporušil žádné antidopingové předpisy. Sportovci hrozil postih za údajné porušení antidopingových předpisů z důvodu nejasností v biologickém pase atleta.

Sportovní právo

Přední česká atletka

Zastupujeme přední českou atletku v dopingové kauze. Naše právní poradenství jsme poskytli už v řízení před disciplinární komisí národního sportovního svazu, odvolacím orgánem a nyní i před CAS (Court of Arbitration for Sport) – mezinárodním rozhodčím soudem pro sport v Lausanne (Švýcarsko).

Sportovní právo

Sportovec

Zastupování klienta, nadějného tenisty, při revizích a vyjednáváních sponzoringové smlouvy s tenisovým klubem.

Sportovní právo

Udělení terapeutické výjimky

V průběhu dopingového řízení jsme zajistili pro klientku udělení tzv. terapeutické výjimky (TUE), díky které je možno ze zdravotních důvodů, při splnění přísných podmínek, užít látku jinak zakázanou. Jejím udělením pro klientku dopingové řízení úspěšně skončilo a nebyla jí jejím svazem uložena žádná sankce, typicky zákaz činnosti v řádu několika let.

Sportovní právo

Autoklub České republiky

Poskytujeme právní poradenství v souvislosti se zastupováním klienta ve sporu o porušení smluvních povinností ze smlouvy o sponzorství, uzavřené mezi klientem a zahraničním partnerem, včetně zastupování klienta ve vyjednávání s protistranou a případně v následném rozhodčím řízení.

Sportovní právo

Nejvyšší orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní působností

Poskytujeme komplexní právní poradenství Antidopingovému výboru ČR zejména z oblasti pracovního práva, compliance, veřejných zakázek a daňové poradenství.

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal