Kontaktujte nás
Domů HERO, společný projekt ROWAN LEGAL a HEADIM, pomůže firmám se zvládáním změnových situací

HERO, společný projekt ROWAN LEGAL a HEADIM, pomůže firmám se zvládáním změnových situací

07. 07. 2021ROWAN LEGAL a významná poradenská společnost HEADIM spouští nový projekt HERO, kterým chtějí přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Reagují tak na zvýšenou poptávku po asistenci se změnami firemních a obchodních strategií a krizovým managementem. Tu navíc ještě umocnila téměř nepřetržitá dvouletá pandemie COVID-19. Výsledkem synergie obou společností je balíček služeb, které vychází především z důkladných právních, manažerských a ekonomických expertiz.

Projekt HERO je unikátním spojením právního a byznysového pohledu. Autoři projektů v konkrétních případech vychází z metodiky, která stanoví pravidla pro komplexní posouzení záležitostí klienta pohledem business odvětví, ve kterém působí. Výsledkem je tak komplexní firemní analýza, která reflektuje veškeré právní, ekonomické, daňové a strategické aspekty. Tímto postupem pak lze identifikovat hlavní cíle, ke kterým by měl klient optimálně směřovat, a to včetně navazujících dílčích cílů.

Autoři projektu HERO reagují především na trend až samovolného růstu, který podnikatelské prostředí v tuzemsku ovládal v uplynulých deseti letech. Majitelé firem a jejich nejvyšší management během nich nebyli v podstatě vůbec nuceni k přemýšlení o změnách svých podnikatelských strategií, ani o kladení intenzivnějšího důrazu na procesy krizového řízení. Vzhledem k tomu, že se situace v posledních dvou letech radikálně změnila, řada z nich se teď potýká s obtížným přizpůsobením se nové post-covidové realitě. Projekt HERO jim má pomoci tuto tranzici bez obtíží překlenout.

„Pokud mají ve společnostech nastat určité změny, bývají často spojeny s nepopulárními rozhodnutími.  My je můžeme v rámci interim managementu společnosti učinit za majitele či dosavadní management. Pomáháme tak zajistit odstranění překážek pro jejich přijetí i následnou realizaci požadovaných změn. Stěžejní myšlenkou projektu HERO je totiž představení komplexní služby, která má suplovat absenci zkušeností se zvládáním krizových situací. Řada firem je zkrátka postrádá, což je, vzhledem k ekonomickému vývoji Česka v minulých letech, logické,“ popisuje smysl projektu jeho koordinátor Mgr. Ondřej Křížek, managing associate z naší advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Ondřej se profesně specializuje především na korporátní právo, obchodní transakce, oblast M&A a pracovní právo.

Z výše řečeného vyplývá, že v první řadě musí dojít k opravdu podrobné analýze podnikatelského prostředí, v jehož rámci je konkrétní klient aktivním hráčem. Pozornost profesionálních analytiků se proto zaměřuje především na strukturu jeho stávajících klientů a dodavatelů, personální a korporátní strukturu a finanční ukazatele. Na základě této činnosti jsou dále definovány tzv. hlavní cíle – například může jít o růst v rámci stávající majetkové struktury či za vstupu nového investora, nebo samotný prodej společnosti. Rozhodující jsou vždy preference samotného klienta a reálné možnosti daného tržního segmentu.

„Nabídka služeb se rozhodně nevyčerpává analýzou a tvorbou dokumentů. To je naopak pouze začátek dlouhodobého společného procesu, řekněme soužití, mezi naším týmem a konkrétním klientem.  Náš tým mu pomáhá s exekutivou a dosažením předem vytyčených cílů. Buď podpůrně nebo přímým vstupem do managementu společnosti. Toto vnímáme jako obrovskou přidanou hodnotu našeho projektu – ukážeme, jak by se to mělo dělat, anebo dokonce celou realizaci dočasně převezmeme,“ doplňuje jej Jiří Vácha, spoluzakladatel poradenské společnosti HEADIM. Ten má přitom na svém kontě bohaté zkušenosti v interim managementu na národní i mezinárodní úrovni, kdy pomohl s restrukturalizací celé řadě národních a nadnárodních firem.

Synergie spojení obou společností je evidentní. Na jedné straně stojí naše advokátní kancelář ROWAN LEGAL s více než třicetiletou tradicí a pobočkami v České republice i na Slovensku, která se stará o právní záležitosti širokého klientského portfolia, jehož součástí je i mnoho z největších národních a mezinárodních korporací, včetně veřejných institucích. Na straně druhé máme významnou poradenskou společnost HEADIM, specializující se na strategický management firem z celé Evropy. Její analytici jsou skutečnými experty především co se týče oblastí změnového, krizového a růstového řízení. Mezi její klienty se řadí taktéž velké národní a mezinárodní korporace, ale též malé a střední podniky i mladé startupy.

 

 Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal