Kontaktujte nás
Domů Nástroje obrany před šikanózními insolvenčními návrhy

Nástroje obrany před šikanózními insolvenčními návrhy

08. 23. 2022Zdroj: epravo.cz
Autoři: Mgr. Lucie Kačerová a Mgr. Marek Ćmiel

předchozím článku jsme se zabývali jednotlivými instituty ochrany proti zneužívajícím či šikanózním insolvenčním návrhům domnělých věřitelů (dále jen „předchozí článek“). V samotném závěru jsme pak připustili, že pouhá ochrana (tedy samotná zákonná úprava a kontrolní činnost soudu) před takovým postupem nepostačuje a dotčené osoby – „nedlužníci“ – budou muset vykázat určitou míru aktivity, aby se takovým atakům ubránili.

V tomto příspěvku proto předkládáme přehled některých nástrojů či postupů, které mohou dotčené osoby před šikanózními návrhy využít v rámci své aktivní obrany.

Jedním z nástrojů, kterým se může domnělý dlužník aktivně bránit ihned po zahájení insolvenčního řízení, je podání předběžného opatření dle ustanovení § 82 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InsZ“). Tento nástroj je produktem novelizačního zákona č. 334/2012 Sb., jehož cílem bylo snížit či zabránit tendenčním a poškozujícím jednáním konkurenčních soutěžitelů.

Celý článek naleznete zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal