Kontaktujte nás
Domů ROWAN LEGAL představila dvojici významných publikací o veřejném zadávání

ROWAN LEGAL představila dvojici významných publikací o veřejném zadávání

10. 05. 20235. října 2023 – Advokáti ROWAN LEGAL v uplynulých týdnech vydali dvě odborné publikace věnované oblasti veřejného zadávání – Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek a Zadávání veřejných zakázek: Vybrané aspekty a instituty. Obě vydala společnost Wolters Kluwer ČR u příležitosti významné novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Slavnostní křest obou knih proběhl v úterý 26. září 2023 v rámci společenské části odborné konference Problematické instituty zákona o zadávání veřejných zakázek i ve světle jeho novely, kterou pořádal časopis Veřejné zakázky. 

Za vznikem komentáře stojí autorský kolektiv advokátů ROWAN LEGAL. Jedná se o jeho druhé aktualizované vydání, které kromě nového výkladu novelou dotčených částí, aktualizace textu původního komentáře obsahuje i novou rozhodovací praxi ÚOHS a judikaturu. Na jeho tvorbě se pod vedením advokáta a partnera kanceláře Viléma Podešvy podíleli partneři Jiří Votrubec a Lukáš Sommer a advokáti Jan Bořuta, Martin Fišer, Martin Flaškár, Jiří Harnach, Michal Kožár, Denisa Marečková a David Mlíčko.  

„Novela zákona o zadávání veřejných zakázek přináší komplexní revizi zákona, kdy hlavním smyslem je odstranění nedostatků transpozice unijních zadávacích směrnic, na něž v minulosti upozorňovala Evropská komise. Současně přináší zpřesnění některých ustanovení a změny, které ve výsledku povedou ke snížení administrativní zátěže na straně zadavatelů i dodavatelů, dále k odstranění nepřiměřené přísnosti některých pravidel, vyjasnění výkladových nejasností a v neposlední řadě také odstranění legislativně-technických nedostatků textu zákona,“ uvedl za autorský tým advokát ROWAN LEGAL Vilém Podešva. 

Kniha Zadávání veřejných zakázek: Vybrané aspekty a instituty je dílem advokátky a partnerky ROWAN LEGAL Marcely Káňové, které je postavené na praktických tipech a doporučeních týkající se efektivního postupování zadávání z pohledu zadavatele. V publikaci autorka vychází z rozhodovací praxe ÚOHS, judikatury i svých praktických zkušeností. Kniha vyšla v květnu 2023 v edici Právo prakticky. 

Obě publikace je možné si objednat v tištěné i elektronické podobě na stránkách vydavatele a také je součástí nabídky ASPI. 

Kontakt pro média: 

Petr Podzimek
PR a marketing
ROWAN LEGAL 

Tel.: 725 032 147
Email: podzimek@rowan.legal Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal