Kontaktujte nás
JUDr. Lukáš Sommer
Domů JUDr. Lukáš Sommer

JUDr. Lukáš Sommer

Advokát / Partner

E sommer@rowan.legal

Lukáš Sommer je specialistou veřejných investic

Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.

Lukáš vedl právní týmy při realizaci řady projektů v oblasti veřejného sektoru,

jejichž hodnota dosahovala desítek miliard Kč, a to zejména v oblasti významných staveb a infrastrukturních projektů. Má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích podmínek ve smyslu zakázkové legislativy včetně zpracování komplexních smluvních podmínek v mnoha významných projektech, a to nejen z oblasti stavebnictví, ale i z oblasti ICT, vodohospodářského majetku, odpadového hospodářství, vzdělávání apod., a s poskytováním právní podpory uchazečům o nejvýznamnější veřejné zakázky zadávané v České republice, a to i s projekty spolufinancovanými z operačních programů Evropské unie.

Lukáš poskytuje dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům

v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí. Za svoji praxi nabyl též zkušenosti v rámci mnoha úspěšných přezkumných řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rámci přezkumu zadávání veřejných zakázek.

Mezi další oblasti práva, kterým se Lukáš Sommer aktivně věnuje, lze zařadit právo IT,

právo stavební a nemovitostní a obecně právo smluvní. Lukáš Sommer je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek, koncesí a PPP, v lektorské činnosti a v oblasti tvorby zakázkové legislativy.Zkušenosti

2019 – present

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Pozice: Partner

2019

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Pozice: Senior Associate

2011 - 2019

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Pozice: Senior Associate

2008 - 2011

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Pozice: Advokátní koncipient

2008

Pracovní zkušenosti

Společnost: AK Kučírek Legal

Pozice: Advokátní koncipient

2007 - 2008

Pracovní zkušenosti

Společnost: AK Jaroš Fojtíková

Pozice: Advokátní koncipient

2007

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Obor studia: Právo a právní věda

Specializace

  • Právo nemovitostí a stavebních projektů
  • Energetika, vodárenství, odpady

Reference

Ministerstvo zemědělství

Provoz a rozvoj eAGRI a související aplikační infrastruktury“. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou bylo zasmluvněno poskytování služeb provozu stěžejních a klíčových aplikací a registrů tohoto ministerstva.

Ministerstvo zemědělství

Služby ICT provozu MZe 2012–2013“. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou bylo zasmluvněno poskytování služeb provozu kompletní a robustní ICT infrastruktury tohoto ministerstva.

Městská část Praha 8

Centrum Palmovka – Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“, zadávaná v soutěžním dialogu. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou přesahující 1 mld. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou byla zasmluvněna výstavba Centra Palmovka, tedy budovy s kancelářskými a komerčními prostory, a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Systémy řídicího a dohledového centra, pořizování dat a integrační infrastruktury logistického zabezpečení jednotné maturitní zkoušky (RDC, DDS, I)“. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou přesahující 300 mil. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou bylo zasmluvněno zajištění podpory zpracování společné části maturitní zkoušky ICT prostředky v celém jejím životním cyklu.

Ministerstvo pro místní rozvoj,

Systém vzdělávání v programovém období 2007–2013“. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou přesahující 150 mil. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou bylo zasmluvněno poskytování služeb systému vzdělávání v širokém spektru vzdělávacích programů, jejichž hodnota v oblasti veřejných zakázek v oblasti vzdělávání je výjimečná. Tato veřejná zakázka je financována z Operačního programu technická pomoc.

Národní knihovna České republiky

Systémový integrátor projektu Vytvoření Národní digitální knihovny“. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou bezmála 200 mil. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou byl zasmluvněn projekt vytvoření Národní digitální knihovny. Tato veřejná zakázka je financována z Integrovaného operačního programu.

Statutární město Plzeň

Poskytování služeb a dostupnosti Parkovacího domu Rychtářka“, tzv. kvazikoncese. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky. V rámci této právní služby se
3 | 5
podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy,
kterou byla zasmluvněna výstavba Parkovacího domu Rychtářka do vlastnictví zadavatele, jeho následná údržba a provádění facility managementu (správy nemovitosti) po předem stanovenou dobu.

Řízení letového provozu České republiky

Replacement of the Main System“, zadávaná v soutěžním dialogu a následně v jednacím řízení s uveřejněním, které byly realizovány kompletně v anglickém jazyce. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou bezmála 1 mld. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou byla zasmluvněna dodávka nového systému řízení letového procesu pro Českou republiku

Reference

Právnická firma roku CZ pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. – vítěz mj. kategorie Veřejné zakázky (2013, 2017, 2022)

Právnická firma roku CZ pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. kategorie Logistika a dopravní stavby (2021, 2020)

Publikace

Praha: Wolters Kluwer ČR,

2016

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář

2014

ASPI Navigátor Veřejné zakázky

elektronická verze do ASPI

Zákon o veřejných zakázkách, Komentář po novele provedené zákonem č. 55/2000 Sb.,

Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

2011

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek.

Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

2011

Zákon o veřejných zakázkách

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal