Kontaktujte nás
JUDr. Martin Flaškár
Domů JUDr. Martin Flaškár

JUDr. Martin Flaškár

Advokát / Managing Associate

E flaskar@rowan.legal

01

Poskytuje komplexní právní poradenství při přípravě složitých technologických a dopravně-logistických projektů

ve veřejném sektoru vč. komplexní přípravy zadávacích a smluvních podmínek k těmto projektům, jakož i poradenství významným soukromým subjektům působícím na trhu ICT a dopravní telematiky, primárně v pozici uchazečů o veřejné zakázky a v souvislosti s nastavením smluvní dokumentace.

02

Věnuje se problematice dopravně-telematických systémů, rozvoji a praktickému uplatnění nových technologií v praxi

jako je autonomní mobilita, elektromobilita či inteligentní dopravní systémy, projektům souvisejícím s dopravní obslužností a dopravní telematikou obecně, jakož i problematice ICT systémů a jejich implementace. Martin má bohaté zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě mnoha významných projektů, jejichž hodnota dosahovala minimálně stovek mil. Kč a s poskytováním právní podpory uchazečům o nejvýznamnější veřejné zakázky zadávané v České republice, a to též u projektů spolufinancovaných z operačních programů Evropské unie. Poskytuje též právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti práva ICT, práva zadávání veřejných zakázek, ochrany dat a osobních údajů v dopravně-telematických systémech, jakož i v oblasti veřejné podpory a zkušenosti má také s řízeními před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

03

Spoluautor komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Martin Flaškár je spoluautorem komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek, přičemž dále je rovněž aktivní při publikaci odborných článků, zejména souvisejících s tématem aktuálních otázek práva ICT a práva duševního vlastnictví, práva veřejných zakázek a při lektorské činnosti v oblasti práva ICT, v oblasti práva veřejné podpory jakož i v oblasti dopravně-telematických systémů.Zkušenosti

2012 - současnost

Pracovní zkušenost

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Pozice: Vedoucí advokát

2009 - 2011

Pracovní zkušenost

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Pozice: Koncipient

2009 - současnost

Pracovní zkušenost

Osoba samostatně výdělečně činná

Pozice: Specialista v oblasti závazkových právních vztahů, zejména oblasti práva ICT, práva autorského, práva veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory

2008 - 2009

Pracovní zkušenost

Společnost: AK CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o.

Pozice: Koncipient

2007 - 2008

Pracovní zkušenost

Společnost: AK Rödl &, s.r.o.

Pozice: Právní asistent

Vzdělávání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Obor: Právo a právní věda

Vzdělávání

Škola: Rechtswissenschaftliche Fakultät der Westphälischen-Wilhelms Universität Münster, SRN

Zaměření

Reference

Veřejná zakázka „Provoz a rozvoj eAGRI a související aplikační infrastruktury“

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Provoz a rozvoj eAGRI a související aplikační infrastruktury“ s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH zadavatele Česká republika – Ministerstvo zemědělství.

Veřejná zakázka „Služby ICT provozu MZe 2012–2013“

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Služby ICT provozu MZe 2012–2013“ s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH pro zadavatele Česká republika – Ministerstvo zemědělství.

Veřejná zakázka „Centrum Palmovka

Poskytoval právní služby související s posouzením aspektů veřejné podpory na projektu zadavatele Městská část Praha 8, veřejná zakázka „Centrum Palmovka – Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“ zadávaná v soutěžním dialogu s hodnotou přesahující 1 mld. Kč bez DPH.

Veřejná zakázka zadavatele Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky zadavatele Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, „Systémy řídicího a dohledového centra, pořizování dat a integrační infrastruktury logistického zabezpečení jednotné maturitní zkoušky (RDC, DDS, I)“ s hodnotou přesahující 300 mil. Kč bez DPH.

Veřejná zakázka zadavatele Národní knihovna České republiky

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky zadavatele Národní knihovna České republiky, veřejná zakázka „Systémový integrátor projektu Vytvoření Národní digitální knihovny“ s hodnotou bezmála 200 mil. Kč bez DPH.

Veřejná zakázka „Replacement of the Main System“

Poskytoval komplexní právní služby související se zadáváním veřejné zakázky zadavatele Řízení letového provozu České republiky, veřejná zakázka „Replacement of the Main System“, zadávaná v soutěžním dialogu a následně v jednacím řízení s uveřejněním, které byly realizovány kompletně v anglickém jazyce, s hodnotou bezmála 1 mld. Kč bez DPH.

Komplexní právní poradenství České republice – Ministerstvu práce a sociálních věcí

Poskytoval komplexní právní poradenství České republice – Ministerstvu práce a sociálních věcí jako zadavateli jednotlivých veřejných zakázek na implementaci jednotlivých systémů tvořících Jednotný informační systém práce a sociálních věcí (JISPSV) v souvislosti se zadáváním těchto veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou v souhrnu přesahující 1 mld. Kč bez DPH.

Právní poradenství České republice – Ministerstvu vnitra

Poskytoval komplexní právní poradenství České republice – Ministerstvu vnitra při redefinici tzv. Hlavní smlouvy uzavřené s Českou poštou, s.p., odštěpným závodem ICT na zajištění komplexní komunikační infrastruktury.

Komplexní právní poradenství hlavnímu městu Praze

Poskytoval komplexní právní poradenství hlavnímu městu Praze v souvislosti s řešením aktuálních problémů projektu Opencard, jakož i při hledání vyhovujícího a dlouhodobě udržitelného budoucího řešení dopravně-odbavovacího systému na území tzv. Pražské integrované dopravy.

Komplexní právní poradenství hlavnímu městu Praze

Poskytoval komplexní právní poradenství hlavnímu městu Praze v souvislosti s řešením aktuálních problémů spojených se stávající Ekonomickým informačním systémem GINIS, jakož i při hledání vyhovujícího a dlouhodobě udržitelného budoucího řešení pro implementaci a integraci informačních systémů hlavního města Prahy, městských částí a příspěvkových organizací hlavního města Prahy.

Smlouvy o zpracování osobních údajů pro veřejnou zakázku

Připravoval smlouvy o zpracování osobních údajů pro veřejnou zakázku na poskytování služeb pro integrovaný ekonomický informační systém Diamo, s. p. pro klienta Diamo, s. p, a to včetně podrobných ustanovení o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů (2014–2015).

Právnická firma roku CZ pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. – vítěz kategorie Právo informačních technologií v letech 2010–2018.

Právnická firma roku CZ pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. – vítěz mj. kategorie Veřejné zakázky pro rok 2013, 2017

Seznamte se s dalšími členy týmu

Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi

2020

Fórum názorů: Car sharing

Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi

2020

Vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost dle § 48 odst. 5 s důrazem na písm. d) ZZVZ

Vydavatel: Wolters Kluwer ČR

2016

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. (spoluautor)

Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi

2015

Nová výzva pro zadavatele: možnost hodnotit realizační tým (spoluautor)

Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi

2014

Dopad rozhodnutí Úřadu na veřejné zakázky v oblasti IT (spoluautor)

Vydavatel: Statutární zástupce firmy

2014

Jak se správné vypořádat se „zastaralými smlouvami v IT“ (spoluautor)

Vydavatel: Statutární zástupce firmy

2013

Domény a spekulanti aneb Jak na ně vyzrát (spoluautor)

Vydavatel: epravo.cz

2009

Zvláštní instituty licenčních smluv v IT (spoluautor)

Vydavatel: epravo.cz

2009

Teritorialita a kolizní problematika licenčních smluv v IT (spoluautor)

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal